05 Июля, 2022, вторник
07:40
Организаторы
Спонсоры
Программа Бакинского Научного Фестиваля

BAKI ELM FESTİVALI

2014

 

10 Noyabr 2014-cü il …...........................................................................

 

RƏSMİ AÇILIŞ

 

10:30-12.30                                                  AMEA-nın Əsas binası

(Dəyirmi zal)

 

Giriş nitqi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti,

akademik Akif Əlizadə

 

Təbrik çıxışları:

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Mikayıl Cabbarov

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri,

akademik Əli Abbasov

AZERCELL MMC-nin prezidenti Krill Qaburiçi

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov

Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov

 

                                                                           Bədii Hissə

 

 

10:00-18:00 (10-11 noyabr)                 AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya

Resursları Mərkəzi       

 

                                                                           Sərgi

Əyləncəli elmi şou

 

EKSKURSİYALAR

 

11:00 (10-11 noyabr)

  • Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi
  • Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyi
  • Mərkəzi Nəbatat Bağı
  • Planetarium
  • Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
  • Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi
  • Azərbaycan Tibb Universitetinin Anatomik Tədris Muzeyi
  • Müasir İncəsənət Muzeyi

ELMİ-POPULYAR MÜHAZİRƏLƏR

 

14:00-15:30                                        AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya Resursları Mərkəzi (Zal – A)

 

14:00-14:30                                    AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, akademik Vaqif Abbasov

“Elmin idarə olunması problemləri”

 

14:30-15:00                                    Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru,

AMEA-nın müxbir üzvü Aydın Kazımzadə

“Kainatın quruluşu, universal sabitlər və həyat”

 

15:00-15:30                                    AMEA Polimer Materialları İnstitutu,

AMEA-nın müxbir üzvü Mustafa Salahov

“Gənclərin intellektual elmi inkişafında “Təhsildə Dinamik Fəzavi Təfəkkur” nəzəriyyəsinin rolu”

 

 

14:00-15:30                               AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya Resursları Mərkəzi                                                                 (Zal – B)

                                                       

14:00-14:30                                    Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri,

akademik Qərib Məmmədov

Kiberxəritəçəkmə və məkanca açıq cəmiyyət

 

14:30-15:00                                    Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru,

akademik Əhliman Əmiraslanov

“Birincilik sümük şişlərinin müalicəsinə baxışı dəyişən yeni texnologiyaların klinik praktikaya tətbiqi”

 

15:00-15:30                                             Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Elçin Babayev

“Günəş-Yer əlaqələri: alışmalar, geomaqnit qasırğalar, kosmik hava variasiyaları bizim üçün təhlükəlidirmi?”

 

 

 

14:00-15:30                              AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

(Böyük akt zalı)

 

14:00-14:30                                    Qafqaz Universiteti, Bəhman Məmmədov

“Riyaziyyatın tədrisindəəyləncəli metodlardan istifadə

 

14:30-15:00                                    AMEA Eroziya və Suvarma İnstitutunun direktoru,

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Seymur Səfərli

“Azərbaycanda torpaqların meliorasiyasının mövcud vəziyyəti və perspektivləri”

 

15:00-15:30                                    Bakı Dövlət Universiteti, Fərda İmanov

“Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatları və su təhlükəsizliyi”

 

14:00-15:30                               AMEA akademik M.Nağıyev adna Kataliz və Qeyri-üzvi

Kimya İnstitutu (Böyük akt zalı)

 

14:00-14:30                                    Bakı Dövlət Universiteti, kimya elmləri doktoru, prof. Mirzə Allahverdiyev

“Canlı aləmdə vitaminlər”

 

14:30-15:00                                    AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, prof. Adil Əliyev

                                                        “Azərbaycanın palçıq vulkanları milli sərvətimizdir”

 

15:00-15:30                                    Milli Aviasiya Akademiyası, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.Həsənov

“Radioşüalanma mənbələrinin aşkarlanması üsulları”

 

14:00-15:30                              AMEA Fizika İnstitutu

(Böyük akt zalı)

 

14:00-14:30                                    Milli Aviasiya Akademiyası, AMEA-nın müxbir üzvü Afiq Həsənov

“Radioelektron mübarizə vasitələri”

 

14:30-15:00                                    Geologiya və Geofizika İnstitutu,

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Yusif İsrafilov

“Azərbaycan Respublikasının termal suları - alternativ enerji mənbəyi kimi”

 

15:00-15:30                                    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru,

dos. Mahir Hacıyev

“Sənaye quşçuluğunda innovasiya texnologiyaları və onların tətbiqi”

 

14:00-15:30                              AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

(“Fizika və lirika” konfransı)

 

14:00-14:30                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadiq

“Fənlərarası əlaqə və inteqrativ qiymətləndirmə

 

14:30-15:00                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya elmləri doktoru, prof. Tahirə Məmməd

“Fərqli ədəbi metod və cərəyanlarda təbiət hadisələrinin qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsiləəlaqələndirilməsi”

 

15:00-15:30                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Qasımbəyli

“Günəş və poeziya”

 

 

 

14:00-15:30                              Bakı Dövlət Universiteti

(Böyük akt zalı)

 

14:00-14:30                                    AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA-nın müxbir üzvü Çingiz Əliyev

“Azərbaycanda radon problemi”

 

14:30-15:00                                             AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov

"Biliklərin kütlələrə yolunu açan Azərbaycan klassik elmi poeziyası"

 

15:00-15:30                                    AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, şərqşunaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

dos. Vidadi Qafarov

“Müasir Azərbaycan teatrı - ənənəyə sadiq, yeniliyə açıq”

 

11 Noyabr 2014-cü il …………………………………………………………………….

 

10:30-15:30                              AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya

Resursları Mərkəzi

(Zal – A)

 

10:30-11:00                                    AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru,

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Mustafayeva

“Elmdə yeni çağırışlar və insan hüquqları”

 

11:00-11:30                                     Bakı Dövlət Universiteti, tarix elmləri doktoru,

prof.  İradə Hüseynova

“Müstəqil Azərbaycan dövləti və multikulturalizmin inkişafı”

 

11:30-12:00                                    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, texnika elmləri doktoru,

prof. H.Ocaqov

“Azərbaycan Respublikasında ehtimal olunan fövqəladə hadisələr”

 

 

14:00-14:30                                    Qafqaz Universiteti, Ümid İlham

"Robotların geçmişi, bu günü və gələcəyi"

 

14:30-15:00                                    AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Əminə Rəhimli

“Müasir dövrdə Azərbaycanın musiqi həyatı”

 

15:00-15:30                                    “National Geographic” Cəmiyyəti, Seymur Teymurov

“National Geographic” Cəmiyyəti və onun rəsmi dərgisi”

 

 

10:30-15:30                              AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya

Resursları Mərkəzi     

                                                        (Zal – B)

 

10:30-11:00                                             Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yanında İqtisadi Araşdırmalar ETİ-nin direktoru, iqtisad elmləri doktoru, prof. Rasim Həsənov

“Milli iqtisadi inkişaf strategiyası: təkamül yolu və vəzifələr”

 

11:00-11:30                                     AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, polkovnik,

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Allahverdi Mahmudov

“Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin narkotiklərlə bağlı törətdikləri

cinayətlərə qarşı mübarizə

 

11:30-12:00                                    AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi,

memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Nardanə Yusifova

“Müasir dünyada elm - təfəkkür - məntiq vəhdəti gerçəkliyi”

 

14:00-14:30                                    AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

texnika üzrə fəlsəfə doktoru Samir Rüstəmov

“İntellektual sistemlər və onların tətbiqləri”

 

14:30-15:00                                    AMEA Fizika İnstitutu, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Xəlilzadə

“Standart Model Hiqqs bozonun eksperimental qeyd edilməsi və

onun xassələrinin öyrənilməsi”

 

15:00-15:30                                    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev

“Azərbaycan gəncləri tarix və mədəniyyət abidələrimizi öyrənməli və qorumalıdır”

 

 

10:30-15:30                              AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

(Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00                                    AMEA Aqrar Elmləri Bölməsi, Tubu Qasımzadə

Ekoloji normalaşdırmada tədqiqat məlumatlarının tətbiqi və populyarlaşdırılması

 

11:00-11:30                                     AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rəna Mirzəyevə

“Multi kulturalizm və gender”

 

11:30-12:00                                    Qafqaz Universiteti, Rüfət Hüseynov

“Biznesin idarə edilməsi”

 

14:00-14:30                                    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, texnika elmləri doktoru,

prof. Fəqan Əliyev

“Memarlıq və inşaat elmində yaşıl iqtisadiyyat və nanotexnologiyaların tətbiqi”

 

14:30-15:00                                    AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, müdavim Yusif  Hüseynov

“Kibercinayətkarlıqla mübarizənin aktual məsələləri”

 

15:00-15:30                                    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dos. Həmid Həmidov

“Neyro linqvistik proqramlaşdırma”

 

10:30-15:30                              AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvü

Kimya İnstitutu

(Böyük akt zalı)

 

10:00-10:30                                   AMEA Fizika İnstitutu, fizika elmləri doktoru  Ayaz  Bayramov

Günəş energetikasının bu günü və sabahı”

 

10:30-11:00                                    AMEA  İnformasiya  Texnologiyaları İnstitutu,

texnika elmləri doktoru  Zərifə Cəbrayılova

“Zadə nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri”

 

11:00-11:30                                     AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu,

geologiya-mineralogiya elmləri doktoruQaşqay Çingiz

“Quyular vasitəsilə qızıl və digər metalların təbiətə zərərsiz hasilat texnologiyasının Azərbaycanın bəzi filiz yataqları üçün işlənib hazırlanması”

 

14:00-14:30                                    AMEA Botanika İnstitutu, Gülnarə Balakişiyeva

"Fitoplazmalar - bitkiləri "ZOMBİ"yəçevirən təhlükəli pategenlərdir"

 

14:30-15:00                                    Azərbaycan Tibb Universiteti, tibb elmləri doktoru, prof. Eldar Qasımov

“Elektron mikroskopik tədqiqatların biologiya elminin inkişafında rolu”

 

15:00-15:30                                    AMEA Fizika İnstitutu, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Qabil Əliyev

“Kiçik ölçülü sistemlərdə hidrodinamika nəzəriyyəsinin yaradılması”

 

10:30-15:30                              AMEA Fizika İnstitutu

(Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00                                    Qafqaz Universiteti, Sərvər Qurbanlı

“Sadə rəqəmlərdən dərin iqtisadiyyat”

 

11:00-11:30                                     AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Roida Rzayeva

“Müasir elmin tələbləri və müasir alimin fəlsəfi portreti”

 

11:30-12:00                                    Kanada Vaterlou Universiteti, İlham Axundov

“Ekstremal hadisələrin modelləşdirilməsi”

 

14:00-14:30                                    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisad elmləri doktoru,

prof. Zahid Məmmədov

“İqtisadi cəhətdən xəstələnmiş ölkələrdə qəbul edilən reseptlərin təsiri: təhlil və qiymətləndirmə

 

14:30-15:00                                    AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Rüfət Efendiyev

“Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafının demoqrafik aspektləri”

 

15:00-15:30                                             AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan Talıblı

“İran mətbuatı və elmi ədəbiyyatında Dağlıq Qarabağ problemi”

 

10:30-16:00                              AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

(“Fizika və lirika” konfransı)

 

10:30-11:00                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Maral Yaqubova

“Fizikada “Kvant nəzəriyyəsi” və bədii ədəbiyyat”

 

11:00-11:30                                     AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cavidə Məmmədova

“İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında fizika və fəlsəfi fikrin vəhdəti”

 

11:30-12:00                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu

“Azərbaycan poeziyasında Bahar və Novruz”

 

12:00-12:30                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nazilə Sultanova

“Akademik Həsən Abdullayev vəədəbiyyat”

 

14:00-14:30                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Könül Nəhmətova

“Abbasqulu ağa Bakıxanovun bədii əsərlərində təbiət hadisələrinin metaforik əksi”

 

14:30-15:00                                    AMEA Fizika İnstitutu, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yusif Alıyev

“Lirikada fizika və dünyəvilik”

 

15:00-15:30                                    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru LaləƏlizadə

“XI-XII  əsr Azərbaycan şairlərinin lirikasında fizika-astronomiyaya

dair düşüncələr”

 

15:30-16:00                                    AMEA Fizika İnstitutu, fizika-riyaziyyat üzrə

fəlsəfə doktoru İmaməddin Əmiraslanov

“Kristallar, kvazikristallar və türk xalq sənəti”

 

10:30-15:30                              Bakı Dövlət Universiteti

(Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00                                    Bakı Dövlət Universiteti, fizika elmləri doktoru, prof. Eldar Məsimov

“Bioloji sistemlərdə suyun halı və rolu”

 

11:00-11:30                                     AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Cəlilov

“Azərbaycanda qədim dəfn adətləri: Kurqanaltı sərdabələr”

 

11:30-12:00                                    AMEA Fiziologiya İnstitutu, AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Qasımov

                                                            Nərəkimi balıqlar dinozavrların həməsirləri

 

14:00-14:30                                    AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səməd Bayramzadə

“Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycan tarixinin öyrənilməmiş mövzularından      biri kimi”

 

14:30-15:00                                    AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Nuru İmanov

“Şeyx Tusinin nəzərindəəhəd xəbər”

 

15:00-15:30                                    AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Cəlal Nağıyev

“Respublikamızda radiasiya təhlükısizliyi”

 

10:30-15:30                              Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

 

10:30-11:00                                    Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, AMEA-nın müxbir üzvü Bağır Bağırov

“Azərbaycan yataqlarında neft ehtiyatlarının paylanma xüsusiyyətləri və onların realizasiyasının geoloji aspektləri”

 

11:00-11:30                                              Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,geologiya-mineralogiya elmləri doktoru,

prof. Nəriman Babayev

Azərbaycanın termal suları və onlardan istifadə

 

11:30-12:00                                    Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, texnika üzrə fəlsəfə doktoru,

dos. F.Məmmədov

“Neft yataqlarının termiki üsulla işlənməsində yüksək potensiallı günəş qurğularından istifadənin təcrübi tətqiqi”

 

14:00-14:30                                    Bakı Ali Neft Məktəbi, kimya elmləri doktoru, prof. Rəna Mustafayeva

“Neft-Kimya müəssisələrində tullantısız və aztullantılı istehsal proseslərinin işlənib hazırlanması”

 

14:30-15:00                                    Bakı Ali Neft Məktəbi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Leyla Muradxanlı

“Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin ekoloji və

iqtisadi əsaslandırılması”

 

   15:00-15:30                                      Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,

şənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Aydın Talıbzadə

“Qloballaşma dövründə milli mədəniyyətin qorunmasında teatrın rolu”

 

 

 

 

10:30-12:00                              Bakı Ali Neft Məktəbi

 

10:30-11:00                                    Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, prof. Ə.Məmmədtağızadə

Əsrin müqaviləsi – 20”

 

11:00-11:30                                     Qafqaz Universiteti, Yusif Abdullayev

Dəniz suyunda (hidrogen qarışığı) yeni daha ucuz və effektiv üsulla alınması

 

11:30-12:00                                    Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, prof. K.Şıxəliyev

“Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş su səthlərinin təmizlənməsi vasitələri”

 

10:30-15:30                              Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

 

10:30-11:00                                    Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Fərid Əliyev

“Müalicəyə cavabsız mədəcik taxiaritmiyaların müalicəsində iki tərəfli perkutan stellat ganglion blokadasının effektivliyi”

 

11:00-11:30                                     Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Pənahov

“Anadangəlmə dodaq və damaq yarıqlarının reabilitasiyasında yeni ortodontik yanaşmalar”

 

11:30-12:00                                    Azərbaycan Dövlət Tibb UniversitetiRamin Bayramlı

“Septik infeksiyaların diaqnozunda kultural üsulların və biokimyəvi markerlərin əhəmiyyəti”

 

14:00-14:30                                    Azərbaycan Dövlət Tibb UniversitetiMəhbubə Vəliyeva

                                                           Biyan əsasında dərman vasitələrinin işlənib hazırlanması və tibdə tətbiqi

 

14:30-15:00                                    AMEA Botanika İnstitutu, Aida Dadaşova

“Azərbaycan florasına praktiki yanaşma kimi Virtual Məlumat Bazası

 

15:00-15:30                                    AMEA Dendralogiya İnstitutu, Samirə Bağırova

 “Ağac bitkilərinin dendraloji tədqiqi və təhlili”

 

10:30-15:00                              Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası

 

10:30-11:00                                    AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

akademik Ramiz Məmmədov

“İqlim dəyişmələri, onların Xəzər dənizi ekosisteminə təsiri”

11:00-11:30                                     AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası,

polkovnik-leytenant, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq Nəcəfquliyev

“Virtual aləmdə hüquq pozuntusu və onun qarşısının alınmasının bəzi problemləri”

 

11:30-12:00                                    AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramov

“Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan neftinin rolu”

14:00-14:30                                    AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mər

  • Выступление Президента НАНА Акиф Ализаде - "Бакинский Фестиваль Науки - 2014"
Проведение первого Бакинского фестиваля науки, несомненно, имеет очень важное значение. Я уверен, что фестиваль внесет значительный вклад в Азербайджанскую науку и подготовку научных кадров. Во время организации фестиваля мы поставили перед собой несколько целей, главным из которых является ознакомление общественности с научными достижениями. Азербайджанская наука сегодня имеет большой потенциал и огромные достижения и успехи.Бакинский научный фестиваль, несомненно, окажет поддержку Азербайджанской науке и  создаст условия для увеличения достижений научных кадров Национальной Академии наук Азербайджана.Я желаю успехов, здоровья всем организаторам и участникам научного фестиваля во имя развития Азербайджанской науки.